Dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên

Hệ Thống 98 Văn Phòng Tư Vấn Luật A2Z Toàn Quốc

Đt: 0335 494 999 / Email: tuvanluata2z@gmail.com  

10.000 luật sư và cộng sự .   Sáng 8-12h chiều 1h30-5h30 (t2-t7)

TƯ VẤN LUẬT A2Z ĐÃ CÓ MẶT TRÊN 63 TỈNH

Dịch vụ đăng ký mã vạch tại Thái Nguyên số là khi được cấp mã doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức/địa điểm và lập các loại mã số mã vạch cho các vật phẩm, tổ chức/địa điểm của mình.

hotline 033.5494.999

Dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên

Công ty Tư Vấn Luật A2Z chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, buôn bán……

Dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên

Dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên

1. Khách hàng cần cung cấp cho IPNG tại Thái Nguyên

– Thông tin về sản phẩm đăng ký mã số mã vạch

– 01 Bản sao có công chứng “Giấy phép kinh doanh” hay “Quyết định thành lập” (01 bản);

2. Thời gian đăng ký mã số mã vạch tại Thái Nguyên

– 01 ngày cấp Mã số tạm thời (là mã vạch chính thức)

– 15 – 20 ngày sau cấp Mã số chính thức.

3. Sử dụng Mã số mã vạch được cấp tại Thái Nguyên

Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức/địa điểm và lập các loại mã số mã vạch cho các vật phẩm, tổ chức/địa điểm của mình. Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng Mã số mã vạch phải gửi danh mục các Mã số thương phẩm toàn cầu GTIN và Mã số địa điểm toàn cầu GLN được sử dụng cho Tổng cục TCĐLCL (thông qua tổ chức tiếp nhận hồ sơ) để quản lý chung.

Dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên

Dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên

4. Quy trình đăng ký và sử dụng mã số mã vạch tại Thái Nguyên

Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1

Bước 2: Cấp mã số

Bước 3: Chọn phương pháp in mã vạch

Bước 4: Chọn môi trường quét chính

Bước 5: Chọn mã vạch

Bước 6: Chọn cỡ mã vạch

Bước 7: Định dạng phần văn bản của mã vạch

Bước 8: Chọn mầu mã vạch

Bước 9: Chọn điểm đặt mã vạch

Bước 10: Thiết lập kế hoạch chất lượng mã vạch

5. Cơ sở pháp lý tại Thái Nguyên:

– Quyết định 45/2002/QĐ-TTg Về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch

– Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”,

– Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc “Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

– Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính.

Dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên

Dịch vụ đăng ký mã vạch – mã số tại Thái Nguyên

 

HỆ THỐNG DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN TOÀN QUỐC
 
Chuyên cung cấp dịch vụ làm sở hữu trí tuệ
 
Địa chỉ:  43 đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên
 
Hotline 24/7: 033.5494.999
 
Gmail: tuvanluata2z@gmail.com


Ý kiến của bạn

sở hữu trí tuệ

Quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Thái Nguyên

Quy trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Thái Nguyên bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
vp-giao-dich

Dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ tại Thái Nguyên

Dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ tại Thái Nguyên bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
nv văn phòng

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Thái Nguyên

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Thái Nguyên bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm

Pages

Đối tác

Hệ thống tư vấn dịch vụ công A2Z đã có ở 63 tỉnh thành