Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang

Hệ Thống 98 Văn Phòng Tư Vấn Luật A2Z Toàn Quốc

Đt: 0335 494 999 / Email: tuvanluata2z@gmail.com  

10.000 luật sư và cộng sự .   Sáng 8-12h chiều 1h30-5h30 (t2-t7)

TƯ VẤN LUẬT A2Z ĐÃ CÓ MẶT TRÊN 63 TỈNH

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang được hiểu là việc bảo hộ, sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

hotline 033.5494.999

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang được hiểu là việc bảo hộ, sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ), là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

Đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại.

Để bảo hộ hãy lựa chọn loại hình đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang:

Sơ đồ Đăng ký Sở hữu trí tuệ

Sơ đồ đối tượng Đăng ký Sở hữu trí tuệ

Sơ đồ đối tượng Đăng ký Sở hữu trí tuệ tại An Giang

Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền đối với những sản phẩm sáng tạo nói trên.

Để được xác lập quyền thì việc đăng ký sở hữu là cần thiết

1. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ tại An Giang:

+ Có thể đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý

+ Bảo hộ tại Việt Nam, nước ngoài;

2. Đăng ký Bản quyền tác giả và quyền liên quan tại An Giang.

+ Xác lập quyền tác giả và quyền liên quan tại Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và sở hữu trí tuệ trên thế giới.

3. Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại An Giang

+ Lựa chọn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;

4. Đăng ký Sáng chế tại An Giang

Lựa chọn đăng ký bảo hộ Sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài;

5. Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

+ Đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ

6.  Đăng ký giống cây trồng

+ Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Cục Trồng trọt thuộc Bộ NN & PTNT

7. Quản trị chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ và Xử lý vi phạm tại An Giang

+ Sau khi quí vị đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ, chúng tôi cung cấp tiếp theo dịch vụ đánh giá khả năng và đưa ra giải pháp phát triển, duy trì thương hiệu trong nước và nước ngoài

+ Dịch vụ tranh tụng về vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm thương hiệu

Đối tượng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại An Giang

Tất cả các đối tượng sở hữu trên là một  phần tài sản trí tuệ mang tính độc lập tương đối trong tài sản trí tuệ, mà mục đích bảo hộ là khác nhau giới hạn và phạm vi bảo hộ.

Khi đăng ký bảo hộ cho đối tượng nào thì chỉ được bảo hộ cho đối tượng đó.

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

BẢNG BÁO GIÁ PHÍ DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI AN GIANG

I. Thiết kế nhãn hiệu – Logo tại An Giang: 300.000 VNĐ

– Thiết kế theo ý tưởng được phát thảo sơ bộ của khách hàng.

– Thiết kế với khả năng phân biệt cao đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

II.Tra cứu nhãn hiệu tại An Giang:

Danh mục

Đơn vị

Phí

Phí tra cứu, thẩm định cho 1 nhóm đầu tiên

Đồng/nhóm

800.000

Phí tra cứu, thẩm định cho nhóm thứ 2 trở đi

Đồng/nhóm

400.000

+ Nhóm tra cứu được thiết lập trên phân nhóm sơ bộ và được xác nhận của bên yêu cầu tra cứu

+ Phí tra cứu đã bao gồm phí tư vấn về:

– Việc chỉnh sửa mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (thêm hoặc loại bỏ 1 vài yếu tố cấu thành)

– Loại bỏ danh mục sản phầm/dịch vụ hoặc loại bỏ nhóm ra khỏi danh mục yêu cầu đăng ký.

– Giải đáp các vấn đề liên quan khác

III.Nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang:

Danh mục

Đơn vị

Trường hợp

Lệ Phí

Phí Dịch vụ

Đăng ký cho nhóm gồm có tối đa 6 sản phẩm hoặc dịch vụ

Đồng/nhóm

Nhóm đầu tiên

660.000

1.340.000

Nhóm thứ 2 trở đi

540.000

1.000.000

Đăng ký cho sản phẩm hoặc dịch vụ thứ 7 trở lên

Đồng/SP-DV

 

114.000

500.000

Cấp bằng, đăng bạ và công bố

Đồng/nhóm

Nhóm đầu tiên

360.000

Miễn phí

Nhóm thứ 2 trở đi

100.000

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

** Lưu ý:

Phí này bao gồm:

– Phân loại và hoàn thiện tờ khai (hồ sơ)

– Theo dõi tình trạng

– Soạn thảo công văn liên quan đến đơn đã nộp: công văn (CV) trả lời kết quả thẩm định (hình thức, nội dung đơn), phản đối đơn…

Như vậy, đối với nhãn hiệu, logo, slogan, thương hiệu Quý khách đăng ký cho một nhóm không quá 6 sản phẩm hay dịch vụ thì tổng phí dịch vụ và lệ phí phải nộp cho cục sở hữu trí tuệ tại An Giang là: 2.000.000 VNĐ.

 

HỆ THỐNG DỊCH VỤ LÀM SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN TOÀN QUỐC
 
Chuyên cung cấp dịch vụ làm sở hữu trí tuệ
 
Hotline 24/7: 033.5494.999
 
Gmail: tuvanluata2z@gmail.com
 
Xem thêm tại đây: 1


Ý kiến của bạn

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại An Giang được hiểu là việc bảo hộ, sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ tại An Giang, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm
Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ tại An Giang

Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ tại An Giang

Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ tại An Giang được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..

Xem thêm

Pages

Đối tác

Hệ thống tư vấn dịch vụ công A2Z đã có ở 63 tỉnh thành