Hệ thống tư vấn Giấy phép kinh doanh toàn quốc

Hệ thống tư vấn Giấy phép kinh doanh toàn quốc A2Z - Sđt: 0335494999 - Email: tuvanluata2z@gmail.com

TƯ VẤN LUẬT

hotline 033.5494.999

Thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để mang đi được gọi là bán lẻ rượu và là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, thương nhân muốn kinh doanh phải đăng ký Giấy phép bán lẻ rượu theo quy định của pháp luật

Xem thêm


Đối tác

Hệ thống tư vấn dịch vụ công A2Z đã có ở 63 tỉnh thành